Detail novinky

Projekty EU

Oblasti vzdělávání byly strategicky zvoleny tak, aby se kvalifikační rozvoj zapojených zaměstnanců projevil ve...


Získané prostředky z OP Lidské zdroje a zaměstnanost nám umožnily v červenci 2013 zahájit realizaci projektu s názvem „Metodologie výroby protektorů tzv. studenou technologií v ALMA PNEU s.r.o.“(reg. č. CZ.1.04/1.1.04/92.00156) zaměřeného na profesní vzdělávání našich zaměstnanců pracujících na protektorovací lince se specifickou technologií protektorování pneumatik tzv. studenou technologií. Oblasti vzdělávání byly strategicky zvoleny tak, aby se kvalifikační rozvoj zapojených zaměstnanců projevil ve zvýšení kvality odváděné práce a pracovního výkonu, pozitivně ovlivnil další prosperitu, růst a výrobní efektivitu společnosti.

Doplňkově projekt řeší i vzdělávací potřeby pracovníků administrativy a managementu z oblasti komunikace, řízení logistických procesů a IT s cílem zlepšit systém organizace a vnitrofiremní spolupráce.

Na konci roku 2013 jsme zahájili školení, která budou pokračovat až do srpna 2014.

 

podpora EU